Jäseniä

LKL:n jäsenmäärä on n. 4000 jäsentä. Lisää jäseniä sopii yhdistykseen, joten liittykää etusivulla olevalla jäsenhakemuksella liiton kannattajajäseneksi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LKL:n jäsenmaksu 25 euroa vuodelle 2017

Maksa nyt omatoimisesti

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2017 vahvistettiin vuosikokouksessa 29.3.2016 hallituksen esityksen mukaisesti 25 euroa, ja liittymismaksu pidettiin entisellään 10 eurossa. Kullalla maksettaessa jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 1,0 grammaa Lapin kultaa. Jäsenmaksun voi nyt maksaa alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tarkista jäsenmaksutilanteesi Prospäkkärin osoiteprintistä. Maksetut vuodet on merkitty siihen kahden vuoden seurantajaksolta. Saapuneet maksut on merkitty siihen viimeisimmän maksamatta olleen jäsenmaksun mukaisesti. Merkintä v. -15 / -16 maksettu tarkoittaa, että sinulla on vuodet 2015 ja 2016 – sekä luonnollisesti kaikki niitä edeltävät vuodet liittymisestäsi saakka – maksettuina.

Merkintä v.-14 / -15 maksettu puolestaan sitä, että sinulla on jäänyt vuosi 2016 tai jokin sitä aiempi maksamatta, ja v.-13 / -14 maksettu kahta rästiin jäänyttä maksua, ja yhdistyksen sääntöjen mukaan sitä, että jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

Maksa 25 euroa jokaiselta puuttuvalta vuodelta LKL:n jäsenmaksutilille Nordea FI45 2177 3800 0049 77. Kansainvälisessä pankkiliikenteessä tilin SWIFT-osoite on NDEAFIHH. Muista käyttää viitenumerona jäsennumeroasi, joka on nimesi yläpuolelle merkitty numerosarja jäsenlehden takakannessa. Viitteellisen maksun yhteydessä kirjoitetut viestit eivät välity maksun saajalle.

Eräpäiväksi voi laittaa 31.1.2017.

Jäsenmaksun yhteydessä voit maksaa vapaaehtoisen kolehtimaksun.

Liiton jäsenetuvaltauksetovat uuden kaivoslain myötä kasvatetun ylihallinnoinnin vuoksi vuosi vuodelta tärkeämpiä kultaa kaivaville jäsenille. 

Toivottavasti tilanne tulee lähiaikoina normalisoitumaan, ja kullankaivajat ja liitto pystyisi kohdistamaan rahansa ja tarmonsa sinne minne kuuluukin: kullankaivun ja sen tulevaisuuden kehittämiseen.

Kultainen kiitos kaikille tukea antaneille!

Sama uusiksi

Liiton hallitus päätti esittää jäsenmaksun 2017 yhteydessä maksettaville vapaaehtoisille maksuille samoja kohteita:

  • 5 € Palsiojan tien (Sotajoentie)

  • 7 € liiton jäsenetuvaltausten kehittämiseen

  • 9 € edunvalvontaan ja lakiapuun

Näistä poikkeavat epämääräiset summat katsotaan liiton toiminnan yleistueksi.

Kolmiportainen muistutusprosessi

Ensimmäisessä aallossa jäsenmaksunsa voisivat hoitaa nyt heti kaikki aktiiviset ja valveutuneet jäsenemme, jotka saavat tästä artikkelista kimmokkeen. Yritetään jossakin sopivassa saumassa keväällä tehostaa jäsenmaksujen omatoimista maksamista lähettämällä vielä jäsenmaksulappu sähköpostitse kaikille niille 1800 jäsenelle, joiden kurantti sähköpostiosoite jäsenrekisteristä löytyy, ja jotka eivät ole jäsenmaksuaan vielä siihen mennessä ihan ite hoitaneet. Huonompimuistisia ja paperilaskua laskupinoon kaipaavia lähestytään kuitenkin sitten vielä loppukeväästä paperisella laskulla.

Omatoimisesta maksuseurannasta ja jäsenmaksujen hoitamisesta koituu liitolle merkittäviä kustannussäästöjä, joten kannustamme kaikkia olemaan hyvämuistisia ja viitseliäitä.

Jäsenkortti postitetaan kaikille jäsenille loppukevään jäsenlehden mukana ennen kaivukauden alkua.

Kai J. Rantanen, rahastonhoitaja