Alkuperäinen KHO:n vastine Saamelaiskäräjien valituksiin

Vastine KHO:lle

Lausunto kaivoslakiluonnoksesta

Työ – ja elinkeinoministeriölle/ kaivosasiat

LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO ry:n LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MUUTOKSISTA KAIVOSLAKIIN 621/2011

1. Arvio esitetyistä lakimuutoksista

Lapin Kullankaivajain Liitto ry (LKL ry) on tutustunut luonnokseen hallituksen esitykseksi muutoksista kaivoslakiin 621/2011, ja
kiittää 
mahdollisuudesta saada lausua kyseisestä luonnoksesta.

LKL ry näkee esitetyt muutokset luonnoksen perusteluiden mukaisesti viranomaistoimintaa keventävinä ja tiettyjä teknisluonteisia viranomaismenettelyjä sujuvoittavina ja sinänsä ihan hyvinä muutoksina, mutta kullanhuuhdonnan osalta olemattomina.

Luonnoksessa esitetyistä muutoksista lähinnä 67§:ään esitetyt muutokset tuovat kullanhuuhdontaluvalla toimivalle tarkoituksenmukaisia kevennyksiä, silloin kun kyseessä olisi luvanhaltijan omasta aloitteesta vireille panema luvasta luopuminen, mikä on esitetyistä ainoa kullankaivua jollakin tavalla koskeva muutos.

2. Muutosesityksestä puuttuvat asiat

2.1. Kaivoslain 67§ liittyen

Tähän pykälään LKL ry olisi toivonut muutosta siten, että kaivosviranomaisen päätösvaltaa kullanhuuhdontaluvan raukeamisesta, mikäli toiminta on ollut luvanhaltijasta riippuvasta syystä keskeytyneenä vähintään vuoden, olisi muutettu pienennetty niin, että kullanhuuhdonnan osalta toiminnan olisi ollut oltava keskeytyneenä useamman vuoden ennen kuin kaivosviranomainen voisi päättää kullanhuuhdontaluvan raukeamisesta.

Tätä LKL ry perustelee kullankaivun toiminnan luonteella: useimmiten yhtä lupayksikköä hallinnoi ja hyödyntää yksittäinen toiminnanharjoittaja tai hyvin pieni perheyritys, ja jo yhdenkin – tai peräti ainoan – keskeisen toimijan vakava sairastuminen tai loukkaantuminen voi vaarantaa koko 3,5 - 4 kuukauden mittaisen sulan maan aikana toteutuvan kaivutoiminnan.

LKL ry luottaa kaivosviranomaisen harkintaan asiassa, mutta toiminnan luonteen huomioiminen lakitekstissä varmistaisi ”oikeusmurhien” välttämisen, koska muutkin kuin kaivosviranomainen voivat panna asian vireille. Viittaamme tässä täysin ennakoimattomaan yhden ainoan asianomaisen käynnistämään kullanhuuhdontalupiin liittyvään valitustulvaan (yli 100 kpl). Jokin “asianosaiseksi” itsensä katsova taho voisi ryhtyä vaatimaan myös 67§ perusteella kaivutoiminnan lopettamista ja täten aiheuttaa kiusaa ja turhaa työtä.

2.2. Kaivoslain 38§ liittyen

Lapin Kullankaivajain esittämällä tavalla luettelosta, missä luetellaan myöntämisedellytysten arvioinnin tarvitsemat lupamenettelyt poistetaan malminetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa.
Muutoksen jälkeen pykälässä kuvattu raskas arviointimenettely koskisi yksinomaan kaivoslupaa.
Tällä LKL:n esittämällä muutoksella harmonisoitaisiin kaivoslaki ympäristönsuojelu- ja vesilain kainssa, vähennettäisiin nimenomaan tähän pykälään liittyvää valitusherkkyyttä ja vähennettäisiin huomattavasti suhteettoman suurta viranomaistyöpanosta.

2.3. Kaivoslain 182§ liittyen

Jotta minimoitaisiin kaivoslain 182 § sisällytetyn kullankaivuun liittyvien kaivospiirien poisoton kielteiset vaikutukset, LKL on esittänyt siirtymäajan pidentämistä esitetystä yhdeksästä vuodesta viiteentoista vuoteen. Viisitoista vuotta oli myös kaivoslain loppumietinnön tehneen talousvaliokunnan esitys.

2.4. Muut kaivoslain sujuvoittamiseen liittyvät esitykset

Lopuksi LKL ry toivoisi TEM:n vielä palaavan LKL ry:n kentältä keräämien kaivoslain toimivuutta koskevien kommenttien perusteella laatimaan lausuntoon ja nostavan sieltä LKL ry:n esittämiä viranomaisresursseja vapauttavia ja kuluja molemmin puolin karsivia muutosesityksiä nyt
lausuntokierroksella olevaan luonnokseen.

Inarissa LKL:n hallituksen valtuuttamana 16.11.2016

Kunnioittaen,

Antti Peronius

geologi

Lapin Kullankaivajain Liitto ry

 

pikkujoulut 2016

Lapin Kullankaivajain Liiton perinteiset

Pikkujoulut Sastamalassa

nyt– etelässä!

Tervetuloa viihtymään kaltaisiesi joukkoon Ellivuori Resortiin ja tutustumaan Dragon Miningin rikastamoon Vammalassa.

Ohjelmassa

Perjantai 25.11.

- Kaivosekskursio Dragon Miningin rikastamolle Vammalaan perjantaina 25.11.2016 alkaen kello 13.00. Vierailuryhmän max. koko 25 henkeä.

Ilmoittautuminen rikastamovierailulle viimeistään 18.11.2016 LKL:n toimistolle mieluiten sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puh: 0400 836 500.

Mikäli ilmoittautumisia on enemmän kuin maksimimäärä, osanottajat arvotaan.

Stormin nikkelikaivos on suljettu, mutta sen entisessä rikastamossa käsitellään nykyisin Oriveden Kutemajärven kultakaivoksesta ja Huittisten Jokisivun kultakaivokselta tuotua malmia painovoimaisesti ja vaahdottamalla rikastamalla.

Vammalan rikastamolle saapuminen omalla kyydillä. Osoite: Kummunkuja 38, 38200 Sastamala.

Tarkka kokoontumisaika ja -paikka ilmoitetaan ekskursioon osallistuville henkilökohtaisesti.

HUOM! Rikastamon alueella alkoholin osalta 0,00 %-toleranssi.

- Lapin Kullankaivajain Liiton Pikkujoulut Ellivuori Resortissa

Perinteinen pikkujoulubuffet noutopöydästä 26,20 € / henkilö alkaen kello 19.00.

Hotelli Ellivuoren majoitustarjous kullankaivajille 25. – 26.11.2016:

1 hh 65 € / vrk

2 hh 85 € / vrk

Vertaistukikeskusteluja ja kultasaaliilla leuhottamista. Yhteislaulua kitarasäestyksellä.

Illalla kaikilla mahdollisuus mykistää kuulijat karaoke-estradilla.

Sitovat ruokailu- ja majoitusvaraukset suoraan Ellivuori Resortiin viimeistään 11.11.2016 mennessä:

Ellivuori Resort

Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala

puh: 050 515 1232

e-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Varaustunnus: KULLANKAIVAJAT

Kultaperinne ry järjestää lauantaina kullanhuuhdontakilpailut. Ilmoittautuminen klo 10.00 alkaen. Kilpailut alkavat klo 11.00.

Ohjelmaa tarkennetaan tarvittaessa myöhemmin.

Camera Borealis

Lemmenjoen kullankaivu ohjelmistossa Camera Borealiksessa Inarissa 26. – 27.11.2016

20. kertaa Inarissa vietettävän tapahtuman teemana on Kairojen juhlaa – Lemmenjoki ja Kevo 60 vuotta. Ylä-lapin luontokeskus Siidan vuosittaisessa luontokuvatapahtumassa Camera Borealiksessa yhtenä ohjelmana on Ilkka Ärrälän kuvaesitys Lemmenjoen kullankaivun tarinasta.

Alla on linkki, josta löytyy tapahtuman koko ohjelma.

Liitolla on kylläkin omat pikkujoulut samaan aikaan Sastamalassa, mutta jos joku tonttu suuntaakin pohjoiseen, niin tässä menovinkki kyseiselle viikonlopulle.

http://siida.fi/sisalto/luontokuvatapahtuma-camera-borealis

Pelastakaa Härkäselkä

Pelastakaa Härkäselkä!

Tankavaaran Kultamuseo on pyytänyt Lapin Kullankaivajain Liitolta näkyvyysapua kullankaivuperinteen osalta kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kultayhtiö OY Lapin Kullan vanhan päärakennuksen pelastamiseksi.

Vanha päärakennus siirrettiin Lapin Kullankaivajain Liiton toimesta Tankavaaraan Kultamuseon ensimmäiseksi lämpimäksi näyttelytilaksi vuonna 1977.

Kun kivi- ja mineraalinäyttelyä alettiin tänä keväänä uusia, huomattiin itse rakennuksen päässeen huonoon kuntoon.

Kultamuseo on perustanut 06.11.2016 saakka avoinna olevan joukkorahoitus-kampanjan rakennuksen pelastamiseksi.

Tarkempaa tietoa kampanjasta löydät mesenaatti.me-sivustolta alla olevasta linkistä:

https://mesenaatti.me/campaign/?id=121#single/view