Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuuleminen

EDUSKUNNAN YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KUULEMINEN 28.4.2016

Lakimuutoksen ympäristövaikutukset:

Lapin Kullankaivajain Liitto ry (LKL) ei tunnista mitään kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita esitetty muutos voisi aiheuttaa.

Ympäristöön vaikuttavat kullankaivun 1) toiminnan volyymi ja 2) työtavat

Lue lisää: Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuuleminen

TEM:n tiedote kaivoslain muuttamisesta

TEM:n tiedote kaivoslain muuttamisesta 07.04.2016

Kullanhuuhdontavaltaukset

Kullanhuuhdontavaltaukset !

Lapin Kullankaivajain Liitto kysyy jäseniltään, että jos jollakin on voimassa oleva valtaus ja haluaisi myydä tai vuokrata sen liitolle, niin olisi yhteydessä liiton toimistolle.

Valtaus pitäisi olla sopivasti tavoitettavissa ja kultaakin täytyisi löytyä.

Metsähallituslaki lausunto asetusluonnoksesta

Metsähallituslaki, lausunto asetusluonnoksesta

Lemmenjoen jätehuolto

 

Lemmenjoen kulta-alueiden jätehuolto.

Äivihjärven lanssilla Lemmenjoella on Lapeco:n kiinteistöjäte- ja romumetallilavat ajalla 16.03 - 06.04.2016.